Skip to main content

Bg. 18.2

Verš

śrī-bhagavān uvāca
kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ
sannyāsaṁ kavayo viduḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
prāhus tyāgaṁ vicakṣaṇāḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; kāmyānām — s touhou; karmaṇām — činností; nyāsam — odříkání; sannyāsam — stav odříkání; kavayaḥ — učení; viduḥ — znají; sarva — všech; karma — činností; phala — výsledků; tyāgam — zříkání se; prāhuḥ — nazývají; tyāgam — zříkání se; vicakṣaṇāḥ — zkušení.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Vzdávání se činností, které se zakládají na hmotné touze, je tím, co velcí učenci nazývají stav odříkání (sannyās). A upouštění od výsledků všech činností je tím, co moudří nazývají zříkání se (tyāga).

Význam

Bhagavad-gītā učí, že je třeba se zříci jednání provázeného touhou po výsledcích. Následující verše vyjasní, že se však nikdo nemá zříkat činností, které vedou k rozvinutému duchovnímu poznání. Ve védské literatuře je na mnoha místech stanoven způsob, jak se má konat oběť za určitým účelem. Jsou stanoveny oběti, které umožní mít syna s dobrými vlastnostmi nebo se dostat na nebeské planety, ale od všech obětí podněcovaných touhami je třeba upustit. Nikdo se však nemá zříkat oběti, jejímž cílem je očista srdce či pokrok v duchovní vědě.