Skip to main content

Bg. 1.46

Verš

sañjaya uvāca
evam uktvārjunaḥ saṅkhye
rathopastha upāviśat
visṛjya sa-śaraṁ cāpaṁ
śoka-saṁvigna-mānasaḥ

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya řekl; evam — tak; uktvā — když promluvil; arjunaḥ — Arjuna; saṅkhye — na bitevním poli; ratha — válečného vozu; upasthe — na sedadlo; upāviśat — znovu usedl; visṛjya — odkládající; sa-śaram — spolu s šípy; cāpam — luk; śoka — nářkem; saṁvigna — sklíčený; mānasaḥ — v mysli.

Překlad

Sañjaya řekl: Když Arjuna na bitevním poli takto promluvil, odložil luk a šípy a s myslí zaplavenou zármutkem usedl do válečného vozu.

Význam

Arjuna vstal, když ve válečném voze pozoroval postavení svého nepřítele, ale potom se ho zmocnil takový žal, že opět usedl a odložil luk s šípy. Taková laskavá osoba, jež má dobré srdce a prokazuje oddanou službu Pánu, je způsobilá obdržet poznání o vlastním já.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole Śrīmad Bhagavad-gīty, pojednávající o pozorování vojsk na Kuruovském bitevním poli.