Skip to main content

Bg. 1.29

Verš

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Synonyma

vepathuḥ — třesení; ca — a; śarīre — po těle; me — mém; roma-harṣaḥ — ježení chlupů na těle; ca — také; jāyate — nastává; gāṇḍīvam — Arjunův luk; sraṁsate — padá; hastāt — z ruky; tvak — kůže; ca — také; eva — jistě; paridahyate — pálí.

Překlad

Třesu se po celém těle, ježí se mi chlupy, luk Gāṇḍīva mi padá z ruky a kůže mě pálí.

Význam

Jsou dva druhy třesení těla a dva druhy ježení chlupů. K obojímu dochází buď při velké duchovní extázi, nebo z velkého hmotného strachu. Při transcendentální realizaci strach neexistuje. Arjunovy příznaky v této situaci pocházejí z hmotného strachu, strachu o život. Tomu nasvědčují i ostatní symptomy — byl tak neklidný, že mu jeho slavný luk Gāṇḍīva padal z rukou, a jelikož jeho srdce planulo, pociťoval pálení kůže. Všechny tyto příznaky jsou důsledkem hmotného pojetí života.