Skip to main content

Bg. 1.11

Verš

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyma

ayaneṣu — na strategických místech; ca — také; sarveṣu — všude; yathā-bhāgam — jak jste rozmístěni; avasthitāḥ — nacházející se; bhīṣmam — praotce Bhīṣmu; eva — jistě; abhirakṣantu — musíte podpořit; bhavantaḥ — vy; sarve — všichni; eva hi — jistě.

Překlad

Vy všichni, jak tu stojíte na svých příslušných strategických místech, ze kterých hrozí proniknutí do vojenského šiku, musíte nyní praotce Bhīṣmu ze všech sil podpořit.

Význam

Duryodhana chválil Bhīṣmovu sílu, ale potom si pomyslel, že ostatní by se mohli cítit nedoceněni. Proto se svým obvyklým diplomatickým způsobem snažil urovnat situaci výše uvedenými slovy. Zdůraznil, že Bhīṣmadeva je nepochybně největším hrdinou, ale je již starý, a proto musí všichni myslet na to, aby měl na všech stranách zajištěnou ochranu. Mohl by se plně soustředit na boj na jedné straně a nepřátelé by toho mohli využít. Proto bylo důležité, aby ostatní hrdinové neopouštěli strategické rozestavení a nedovolili tak nepříteli prolomit jejich šik. Duryodhana cítil, že vítězství Kuruovců závisí na Bhīṣmadevově přítomnosti. Byl přesvědčený o tom, že Bhīṣmadeva a Droṇācārya ho v boji plně podpoří, neboť dobře věděl, že neřekli ani slovo, když měla být Arjunova žena Draupadī na shromáždění v přítomnosti všech velkých generálů svlečena do naha a v bezmocném postavení se u nich dovolávala spravedlnosti. I když věděl, že oba generálové chovali k Pāṇḍuovcům určitou náklonnost, doufal, že se jí nyní zcela zřeknou, tak jako to učinili při oněch hazardních hrách.