Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 15.13

Текст

га̄м а̄вишя ча бхӯта̄ни
дха̄рая̄мй ахам оджаса̄
пуш̣н̣а̄ми чауш̣адхӣх̣ сарва̄х̣
сомо бхӯтва̄ раса̄тмаках̣

Дума по дума

га̄м – планетите; а̄вишя – влизайки; ча – също; бхӯта̄ни – живите същества; дха̄рая̄ми – поддържам; ахам – Аз; оджаса̄ – с моята енергия; пуш̣н̣а̄ми – подхранвам; ча – и; ауш̣адхӣх̣ – зеленчуци; сарва̄х̣ – всички; сомах̣ – луната; бхӯтва̄ – става; раса-а̄тмаках̣ – давам сока.

Превод

Аз влизам във всяка една планета и чрез моята енергия всички те поддържат орбитата си. Аз ставам Луната и така доставям жизнен сок на всички зеленчуци.

Коментар

Оттук става ясно, че планетите се движат във въздуха единствено чрез енергията на Бога. Господ влиза във всеки атом, във всяка планета, във всяко живо същество. За това се говори в Брахма самхита̄. Там се казва, че една пълна част от Върховната Божествена Личност, Парама̄тма̄, влиза в планетите, във Вселената, в живите същества и дори в атома. Благодарение на неговото присъствие всичко се проявява по подходящ начин. Когато в тялото присъства душа, живият човек се задържа над водата, но когато жизнената искра напусне тялото и тялото умре, то потъва. Разбира се, вече разложено, то се носи по водата като сламка, но непосредствено след смъртта, то потъва изведнъж. По същия начин планетите плуват в космичното пространство и това се дължи на присъствието на върховната божествена енергия. Тя поддържа всяка планета като прах в шепата си. Ако някой държи шепа прах, прахта няма да се разсипе, но ако я хвърли във въздуха, ще се разпилее. Така и планетите, които се носят във въздуха, в действителност се крепят от ръката на вселенската форма на Върховния Бог. С неговата сила и енергия всички движещи се и недвижещи се неща остават по местата си. Във ведическите химни се казва, че благодарение на Върховната Божествена Личност грее Слънцето и планетите постоянно се движат. Ако не беше Той, всички планети щяха да се разпилеят като прах във въздуха и да изчезнат. И пак благодарение на Бога Луната подхранва всички зеленчуци. Под нейно влияние зеленчуците стават много вкусни. Без лунната светлина те не могат да узреят, нито да станат сочни и вкусни. Човешкото общество работи, живее в удобства и се наслаждава на храната благодарение на това че Върховният Бог доставя всичко необходимо. В противен случай човечеството не би могло да оцелее. Думата раса̄тмаках̣ е много важна. Всичко става вкусно в присъствието на Бога чрез въздействието на Луната.