Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 15.13

Текст

га̄м а̄вишя ча бхӯта̄ни
дха̄рая̄мй ахам оджаса̄
пуш̣н̣а̄ми чауш̣адхӣх̣ сарва̄х̣
сомо бхӯтва̄ раса̄тмаках̣

Дума по дума

га̄м – планетите; а̄вишя – влизайки; ча – също; бхӯта̄ни – живите същества; дха̄рая̄ми – поддържам; ахам – Аз; оджаса̄ – с моята енергия; пуш̣н̣а̄ми – подхранвам; ча – и; ауш̣адхӣх̣ – зеленчуци; сарва̄х̣ – всички; сомах̣ – луната; бхӯтва̄ – става; раса-а̄тмаках̣ – давам сока.

Превод

Аз влизам във всяка една планета и чрез моята енергия всички те поддържат орбитата си. Аз ставам Луната и така доставям жизнен сок на всички зеленчуци.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: ттук става ясно, че планетите се движат във въздуха единствено чрез енергията на Бога. Господ влиза във всеки атом, във всяка планета, във всяко живо същество. За това се говори в Брахма самхита̄. Там се казва, че една пълна част от Върховната Божествена Личност, Парама̄тма̄, влиза в планетите, във Вселената, в живите същества и дори в атома. Благодарение на неговото присъствие всичко се проявява по подходящ начин. Когато в тялото присъства душа, живият човек се задържа над водата, но когато жизнената искра напусне тялото и тялото умре, то потъва. Разбира се, вече разложено, то се носи по водата като сламка, но непосредствено след смъртта, то потъва изведнъж. По същия начин планетите плуват в космичното пространство и това се дължи на присъствието на върховната божествена енергия. Тя поддържа всяка планета като прах в шепата си. Ако някой държи шепа прах, прахта няма да се разсипе, но ако я хвърли във въздуха, ще се разпилее. Така и планетите, които се носят във въздуха, в действителност се крепят от ръката на вселенската форма на Върховния Бог. С неговата сила и енергия всички движещи се и недвижещи се неща остават по местата си. Във ведическите химни се казва, че благодарение на Върховната Божествена Личност грее Слънцето и планетите постоянно се движат. Ако не беше Той, всички планети щяха да се разпилеят като прах във въздуха и да изчезнат. И пак благодарение на Бога Луната подхранва всички зеленчуци. Под нейно влияние зеленчуците стават много вкусни. Без лунната светлина те не могат да узреят, нито да станат сочни и вкусни. Човешкото общество работи, живее в удобства и се наслаждава на храната благодарение на това че Върховният Бог доставя всичко необходимо. В противен случай човечеството не би могло да оцелее. Думата раса̄тмаках̣ е много важна. Всичко става вкусно в присъствието на Бога чрез въздействието на Луната.