Skip to main content

Bg. 15.13

Verš

gām āviśya ca bhūtāni
dhārayāmy aham ojasā
puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ
somo bhūtvā rasātmakaḥ

Synonyma

gām — planéty; āviśya — vstupujem; ca — tiež; bhūtāni — živé bytosti; dhārayāmi — udržujem; aham — Ja; ojasā — Mojou energiou; puṣṇāmi — vyživujem; ca — a; auṣadhīḥ — zelenina; sarvāḥ — všetky; somaḥ — Mesiac; bhūtvā — budúci; rasa-ātmakaḥ — dodáva šťavu.

Překlad

Vstupujem do všetkých planét a udržiavam ich Svojou energiou na ich obežných dráhach. Ako Mesiac vyživujem vlahou všetky rastliny.

Význam

Môžme vyrozumieť, že planéty sa vznášajú vo vesmíre len vďaka Kṛṣṇovej energii. Pán vstupuje do každého atómu, do každej živej bytosti. V Brahma-saṁhite sa píše, že úplná expanzia Najvyššej Božskej Osobnosti, Paramātmā, vstupuje do všetkých planét, do živých bytostí a dokonca aj do atómov. Vďaka Jeho prítomnosti sa všetko náležite prejavuje. Ak je duša prítomná v tele, človek sa môže udržať na hladine, zatiaľ čo mŕtve telo, ktoré duša opustila, sa potopí. Pochopiteľne, aj telo v rozklade môže plávať na vode, podobne ako tráva alebo iné veci, no v okamihu smrti sa potopí. Na tom istom princípe sa zakladá aj pohyb planét, ktoré sa vznášajú vo vesmíre vďaka vyššej energii Najvyššieho Pána. Jeho energia udržiava každú planétu v priestore, akoby to bolo iba obyčajné zrnko prachu. Dokým držíme prach v ruke, nemôže spadnúť, no ak ho vyhodíme do vzduchu, začne padať smerom k zemi. Všetky planéty, ktoré sa vznášajú vo vesmíre, sú udržiavané rukami vesmírnej podoby Najvyššieho Pána. Vďaka Jeho sile a energii zostávajú všetky pohyblivé i nehybné predmety na svojich miestach. Vo Vedach sa píše, že Slnko svieti a planéty sa vznášajú na svojich orbitoch vďaka Najvyššej Božskej Osobnosti. Bez Neho by sa všetky planéty roztrúsili ako zrnká prachu vo vzduchu a zanikli by. Vďaka Najvyššej Božskej Osobnosti dodáva Mesiac živiny rastlinstvu a jeho pôsobením dostáva zelenina špecifickú chuť. Bez mesačného svitu by zelenina nemohla ani vyrásť, ani byť chutná či šťavnatá. Ľudia pracujú, nažívajú v hojnosti a tešia sa z jedla len vďaka tomu, že im Najvyšší Pán dodáva všetky nevyhnutné veci. Bez Jeho milosti by ľudské pokolenie vyhynulo. Slovo rasātmakaḥ je veľmi dôležité. Všetko získava chuť milosťou Najvyššieho Pána pôsobením mesačného svitu.