Skip to main content

Bg. 15.13

Tekst

gām āviśya ca bhūtāni
dhārayāmy aham ojasā
puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ
somo bhūtvā rasātmakaḥ

Synonyms

gām — planeterne; āviśya — idet Jeg træder ind i; ca — også; bhūtāni — de levende væsener; dhārayāmi — opretholder; aham — Jeg; ojasā — gennem Min kraft; puṣṇāmi — Jeg nærer; ca — og; auṣadhīḥ — grøntsager; sarvāḥ — alle; somaḥ — Månen; bhūtvā — idet Jeg bliver; rasa-ātmakaḥ — der giver saften.

Translation

Jeg træder ind i alle planeter, og gennem Min kraft forbliver de i deres baner. Jeg bliver Månen og tilfører derved alle grøntsager deres livssaft.

Purport

FORKLARING: Her fremgår det, at alle planeterne holdes svævende i rummet udelukkende ved Herrens kraft. Herren træder ind i hvert eneste atom, hver eneste planet og hvert eneste levende væsen. Dette bliver diskuteret i Brahma-saṁhitā (5.35), hvor der står, at en af Guddommens Højeste Personligheds fuldstændige dele, Paramātmā, træder ind i planeterne, universet, det levende væsen og tilmed ind i atomet. Så på grund af Hans indtræden bliver alt manifesteret, som det skal. Når den åndelige sjæl er til stede, kan et levende menneske flyde på vandet, men når livsgnisten er ude af kroppen, og kroppen er død, synker kroppen til bunds. Når den går i opløsning, flyder den selvfølgelig ovenpå ligesom strå og andre ting, men i det øjeblik, et menneske dør, synker det til bunds i vandet. På tilsvarende vis flyder alle disse planeter i rummet, fordi Guddommens Højeste Personligheds kraft er blevet indgydt i dem. Hans kraft holder alle planeterne oppe som en håndfuld støv. Hvis man holder en håndfuld støv i hånden, kan det ikke falde ned, men hvis det bliver kastet op i luften, falder det ned. På samme måde holdes alle planeterne, der flyder i luften, i virkeligheden i næven på den Højeste Herres universelle form. Det er gennem Hans kraft og energi, at alt bevægeligt og ubevægeligt bliver på deres plads. I de vediske hymner står der, at på grund af Guddommens Højeste Personlighed skinner Solen, og planeterne bevæger sig stabilt i deres baner. Var det ikke for Ham, ville alle planeterne blive spredt som støv i luften og forgå. På samme måde er det på grund af Guddommens Højeste Personlighed, at Månen nærer alle grøntsager. På grund af Månens indflydelse bliver grøntsager velsmagende. Uden måneskin kan grøntsager hverken gro eller smage saftigt. Menneskesamfundet arbejder, lever komfortabelt og nyder god mad, fordi disse ting bliver givet af den Højeste Herre. Ellers kunne menneskeheden ikke overleve. Ordet rasātmakaḥ er meget betydningsfuldt. Alt bliver velsmagende ved den Højeste Herres arrangement igennem Månens indflydelse.