Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 15.14

Текст

ахам̇ ваишва̄наро бхӯтва̄
пра̄н̣ина̄м̇ дехам а̄шритах̣
пра̄н̣а̄па̄на-сама̄юктах̣
пача̄мй аннам̇ чатур-видхам

Дума по дума

ахам – Аз; ваишва̄нарах̣ – моята пълна част като храносмилателен огън; бхӯтва̄ – ставайки; пра̄н̣ина̄м – на живите същества; дехам – в телата; а̄шритах̣ – установени; пра̄н̣а – излизащият въздух; апа̄на – движещият се надолу въздух; сама̄юктах̣ – поддържа в равновесие; пача̄ми – Аз смилам; аннам – храна; чатух̣-видхам – четирите вида.

Превод

Аз съм храносмилателният огън в телата на живите същества; Аз се свързвам с излизащия и влизащия жизнен въздух, за да смеля четирите вида храна.

Пояснение

От А̄юр-веда разбираме, че в стомаха има огън, който смила погълнатата храна. Когато този огън не гори, не чувстваме глад, а когато гори, огладняваме. Ако огънят не функционира добре, трябва да проведем лечение. Този огън е представител на Върховната Божествена Личност. Ведическите мантри (Бр̣хад-а̄ран̣яка Упаниш̣ад 5.9.1) също потвърждават, че Върховният Бог, или Брахман, се намира в стомаха под формата на огън и смила всички видове храна (аям агнир ваишва̄наро йо 'ям антах̣ пуруш̣е йенедам аннам̇ пачяте). Щом Той помага за смилане на храната, живото същество не е независимо и в процеса на хранене. Ако Върховният Бог не му помогне в храносмилането, то няма да може да яде. Той създава и смила храната и по негова милост ние се радваме на живота. Веда̄нта сӯтра (1.2.27) също потвърждава това. Шабда̄дибхьо 'нтах̣ пратиш̣т̣ха̄на̄ч ча – Бог се намира в звука, в тялото, във въздуха и дори в стомаха като храносмилателна сила. Има четири вида храни. Някои се гълтат, други се дъвчат, трети се ближат, а някои се смучат и Той е храносмилателната сила за всички тях.