Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 1.16.26-30

Текст

сатйам̇ ш́аучам̇ дайа̄ кша̄нтіс
тйа̄
ґах̣ сантоша а̄рджавам
ш́амо дамас тапах̣ са̄мйам̇
тітікшопаратіх̣ ш́рутам
джн̃а̄нам̇ вірактір аіш́варйам̇
ш́аурйам̇ теджо балам̇ смр̣тіх̣
сва̄тантрйам̇ кауш́алам̇ ка̄нтір
дгаірйам̇ ма̄рдавам ева ча
пра̄ґалбхйам̇ праш́райах̣ ш́ілам̇
саха оджо балам̇ бга
ґах̣
ґа̄мбгірйам̇ стхаірйам а̄стікйам̇
кіртір ма̄но ’нахан̇кр̣тіх̣
ете ча̄нйе ча бгаґаван
нітйа̄ йатра маха̄-
ґун̣а̄х̣
пра̄ртгйа̄ махаттвам іччгадбгір
на війанті сма кархічіт
тена̄хам̇ ґун̣а-па̄трен̣а
ш́рі-ніва̄сена са̄мпратам
ш́оча̄мі рахітам̇ локам̇
па̄пмана̄ калінекшітам

Послівний переклад

сатйам—правдивість; ш́аучам—чистота; дайа̄—неспроможність зносити нещастя інших; кша̄нтіх̣  —  вміння тримати себе в руках навіть коли є причини гніватись; тйа̄ґах̣  —  великодушність; сантошах̣  —  задоволення у собі; а̄рджавам  —   прямота; ш́амах̣  —  твердість розуму; дамах̣  —  владання органами чуттів; тапах̣  —  вірність своєму обов’язку; са̄мйам  —   безсторонність щодо друзів та ворогів; тітікша̄  —  терпимість до образ з боку інших; упаратіх̣  —  байдужість до здобутків та втрат; ш́рутам  —  додержання настанов писань; джн̃а̄нам  —  знання (самоусвідомлення); вірактіх̣  —  неприв’язаність до чуттєвої втіхи; аіш́варйам  —  провід; ш́аурйам  —   лицарство; теджах̣  —  впливовість; балам  —  сила робити неможливе ; смр̣тіх̣   —   знання свого справжнього обов’язку; сва̄тантрйам  —  незалежність від інших; кауш́алам  —  майстерність у всіх діях; ка̄нтіх̣  —  вродливість; дгаірйам  —  свобода від неспокою; ма̄рдавам  —  доброта; ева  —  так; ча  —   також; пра̄ґалбгйам  —  винахідливість; праш́райах̣  —  ввічливість; ш́ілам  —  чемність; сахах̣  —  рішучість; оджах̣  —  досконале знання; балам  —  досконалість у виконанні; бгаґах̣  —   об’єкт насолоди; ґа̄мбгірйам  —  радісність; стгаірйам  —  непохитність; а̄стікйам  —  вірність; кіртіх̣—слава; ма̄нах̣—велич, гідна поклоніння; анахан̇кр̣тіх̣—  відсутність пихи; ете  —  усі ці; ча анйе  —  також багато інших; ча  —  і; бгаґаван  —  Бог- Особа; нітйа̄х̣  —  вічні; йатра  —  де; маха̄-ґун̣а̄х̣  —  піднесені якості; пра̄ртгйа̄х̣  —  гідний мати; махаттвам  —  велич; іччгадбгіх̣  —  ті, хто того прагне; на  —  ніколи; війанті  —  не занепадає; сма  —  хоч коли; кархічіт  —  в якийсь час; тена  —   Ним; ахам—я; ґун̣а-па̄трен̣а—вмістище всіх якостей; ш́рі  —   богині процвітання; ніва̄сена  —  місцем перебування; са̄мпратам—нещодавно; ш́оча̄мі—думаю про; рахітам—позбавлена; локам—планет; па̄пмана̄—  джерело всіх гріхів; каліна̄  —   Калі; ікшітам  —  видно.

Переклад

Господеві притаманні: 1) правдивість; 2) чистота; 3) неспроможність зносити страждання інших; 4) здатність панувати над гнівом; 5) задоволеність у Собі Самому; 6) прямота; 7) стійкість розуму; 8) владання над органами чуттів; 9) відповідальність; 10) неупередженість; 11) терпимість; 12) врівноваженість; 13) вірність; 14) обізнаність; 15) свобода від прив’язаности до задоволення чуттів; 16) вищість; 17) лицарство; 18) великий вплив; 19) сила здійснювати неможливе; 20) виконання Свого обов’язку; 21) цілковита незалежність; 22) умілість; 23) довершена краса; 24) незворушність; 25) доброта; 26) винахідливість; 27) делікатність; 28) великодушність; 29) рішучість; 30) повнота і досконалість знання; 31) правильність дій; 32) володіння всіма об’єктами насолоди; 33) радісність; 34) непохитність; 35) вірність; 36) слава; 37) шанованість; 38) скромність; 39) буття (як Бога-Особи); 40) вічність та багато інших трансцендентних якостей, що вічно в Ньому присутні й невіддільні від Нього. І цей Бог- Особа , вмістище всього добра і краси, Господь Шрі Крішна, нині завершив Свої трансцендентні розваги на Землі. Відколи Його немає, скрізь поширився вплив доби Калі, і мені прикро бачити це.

Коментар

Якщо навіть комусь вдасться стерти Землю на порох і тоді злічити її атоми, то обрахувати незбагненних трансцендентних якостей Господа ніхто, проте, не здолає. Відомо, що Господь Анантадева Своїми незліченними язиками колись узявся розповідати про трансцендентні якості Верховного Господа, однак, хоча минуло безліч років, Він і подосі не зміг перелічити їх. Тож наведений перелік якостей Господа призначений просто дати уявлення про них, доступне для людського розуміння. Ба навіть ці якості вміщують багато інших. Шріла Джіва Ґосвамі каже, що третя якість Господа    —    що Він не може зносити, коли інші страждають    —     складається з двох інших: 1) Він захищає душі, що віддалися Йому, і 2) Він доброзичливий до Своїх відданих. У «Бгаґавад- ґіті» Господь висловлює Свою волю: Він хоче, щоб усі душі віддалися тільки Йому, і запевняє кожного, що захистить того, хто віддасться Йому, від наслідків усіх гріхів. Душі, що не впокоряються Господеві, не є Його віддані, отож Господь особисто піклується не про кожного. На боці відданих всі Його добрі бажання, і до тих, хто виконує любовне трансцендентне служіння Господеві, Він виявляє особливу увагу. Господь провадить таких чистих відданих і допомагає їм виконувати обов’язки на шляху повернення до Себе. Неупередженість (10) означає, що Господь дарує однакову милість усім    —    як сонце, що проливає своє проміння на кожного. Проте є багато таких, що не здатні скористатися з сонячного проміння. Господь проголошує, що тому, хто віддається Йому, забезпечений Його всебічний захист, однак є нещасні люди, які не можуть погодитися на цю умову Господа і тому мусять зазнавати на собі дії усіх нещасть матеріального світу. Отже, хоча Господь бажає добра кожному однаково, нещаслива жива істота    —    тільки через погане товариство    —     не може ін тото (цілковито) прийняти Його настанови, але винуватити в цьому Господа не можна. Кажуть, що Він бажає добра лише відданим, а тому здається, що Він небезсторонній. Однак насправді сама жива істота вирішує, прийняти їй неупереджену прихильність Господа чи відкинути.

Господь ніколи не ламає Свого слова чести. Якщо Він пообіцяв когось захищати, Він дотримає Свого слова за будь- яких обставин. Чистий відданий повинен неухильно виконувати обов’язок, який поклав на нього Господь чи істинний представник Господа, духовний учитель. А все інше зробить Господь, і зробить неодмінно.

Почуття відповідальности Господа також є річ незвичайна. Господь не відповідальний ні за що, бо всю роботу виконують Його різноманітні уповноважені енерґії. Незважаючи на це Він, граючи різноманітні ролі у Своїх трансцендентних розвагах, добровільно бере на Себе обов’язки. Хлопчиком Він грав роль пастушка. Досконало виконував Він Свої обов’язки і як син Нанди Махараджі. Так само, гравши як син Махараджі Васудеви роль кшатрії, Він поводився як досконалий войовничого духу кшатрія. Майже завжди кшатрія здобуває собі дружину або в бою, перемігши суперників, або викрадаючи її. Для кшатрії це достойна поведінка, бо він повинен показати майбутній дружині свою силу й звитягу, щоб вона, дочка кшатрії, мала змогу оцінити лицарську доблесть свого майбутнього чоловіка. Навіть Бог-Особа Шрі Рама появив такий лицарський дух під час Свого одруження. Він зламав найміцніший лук Харадганур і так здобув руку Сітадеві, матері усіх щедрот. Під час весільних свят виявлявся бойовий дух кшатрій, і в таких битвах не було нічого поганого. Господь Шрі Крішна повністю виконував цей обов’язок кшатрії: Він мав більш як шістнадцять тисяч дружин, кожну з яких Він здобув, як то гідно доблесного кшатрії. Вступати в битву шістнадцять тисяч разів, щоб здобути шістнадцять тисяч дружин, безперечно на силі тільки Верховний Бог-Особа. І так само Він повністю виявив Своє почуття відповідальности у кожній зі Своїх різноманітних трансцендентних розваг.

Чотирнадцяту якість, знання, можна далі розділити на п’ять складових: 1) інтелект; 2) вдячність; 3) здатність оцінювати умови, беручи до уваги місце, об’єкт і час, 4) досконале знання усього і 5) усвідомлення Своєї сутности. Лише дурні не чують вдячности до тих, хто робить їм добро. Однак Господь не потребує ніякого добра від інших поза Собою Самим, бо Він є повний у Собі; та все ж Він почувається вдячним перед Своїми відданими за їхнє бездомісне служіння. Господь почувається вдячний Своїм відданим за щире, нічим не зумовлене служіння і намагається віддячити їм, відповісти служінням на служіння, хоча віддані своєю чергою не мають у серці ніякого бажання приймати служіння від Господа. Виконувати трансцендентне служіння Господеві само по собі є трансцендентне благо для відданого, і тому відданий не розраховує, що отримає щось від Господа взамін. З ведичного афоризму сарвам̇ кгалв ідам̇ брахма можна зрозуміти, що через Своє всепроникаюче сяйво брахмаджйоті Господь зовні і зсередини пронизує все, наче всюдисущий матеріальний простір, а отже Він знає все.

Що стосується вроди Господа, то Він має певні відмітні риси, які вирізняють Його з-поміж усіх інших істот, а крім того Він має надзвичайно привабливі риси, що притягують до себе розум навіть найвродливішої з усіх, Радгарані    —    найвищого утвору Господа. Тому Його називають Мадана-мохана    —    «той, хто приваблює навіть розум Купідона». Шріла Джіва Ґосвамі Прабгу, ретельно дослідивши й інші трансцендентні якості Господа, підтверджує, що Господь Шрі Крішна Абсолютний Верховний Бог-Особа (Парабрахман). Завдяки Своїм незбагненним енерґіям Він є всемогутній, і тому Він    —    Йоґешвара, верховний владика всіх містичних сил, а отже Його вічна форма духовна і є поєднанням вічности, блаженства та знання. Невіддані збагнути динамічної природи Його пізнання не можуть, бо задовольняються самим осяганням вічности Його форми знання. Зрівнятися з Ним на знанні прагнуть усі великі душі. Це означає, що будь-яке інше знання недостатнє, мінливе й конечне, тимчасом як знання Господа є незмінне і невимірне. Шріла Сута Ґосвамі підтверджує це у «Бгаґаватам»: жителі Двараки бачили Господа щодня, а проте їхнє прагнення бачити Його чимдалі дужчало. Живі істоти можуть розуміти, що набути якостей Господа    —    це найвища мета, однак досягти такого становища, як у Господа, їм неприступно. Матеріальний світ є утвором махат-таттви Господа, Його містичної йоґа-нідри, коли Він спочиває в Причиновому океані; проте все творіння видається реальним проявом Його творчости. Це означає, що сни Господа також проявляються реально. Отже, Він може тримати у своїй трансцендентній владі все; і хоч де і хоч коли Він з’являється, Він приходить у всій Своїй повноті.

Господь, уособлюючи всі описані якості, підтримує життєдіяльність усього творіння і при тому дарує спасіння навіть Своїм ворогам, котрих вбиває. Він вабить до Себе і найпіднесеніші звільнені душі. Йому поклоняються навіть Брахма й Шіва, найбільші з півбогів. Навіть у Своєму втіленні пуруша- аватари Він є Господом творчої енерґії. Творча енерґія діє, як про те сказано в «Бгаґавад-ґіті» (9.10), під Його наглядом. Він «вмикає» і «вимикає» матеріальну енерґію, і для того, щоб керувати нею у незліченних усесвітах, Він стає першоджерелом усіх незліченних втілень у всіх усесвітах. В одному окремому всесвіті приходить більш як п’ятсот тисяч втілень Ману, є втілення і в інших усесвітах. Однак у духовному світі, поза махат-таттвою, за втілення немає мови    —     там на кожній з різних Вайкунтг перебувають повні поширення Господа. Планет в духовному світі принаймні втричі більше проти незліченних усесвітів махат-таттви. Слід при тому взяти до уваги, що всі форми Нараяни Господа є тільки поширеннями Його аспекту Ва̄судеви, отож Він    —     це Ва̄судева, Нараяна і Крішна водночас. Він    —    ш́рі-кр̣шн̣а ґовінда харе мура̄ре, хе на̄тга на̄ра̄йан̣а ва̄судева, всі в Ньому одному. Отже, Його якостей не обрахувати нікому, хоч би яка велика особистість взялася до того.