Skip to main content

Bg. 9.8

Dévanágarí

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ९.८ ॥

Verš

prakṛtiṁ svām avaṣṭabhya
visṛjāmi punaḥ punaḥ
bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam
avaśaṁ prakṛter vaśāt

Synonyma

prakṛtim — hmotná príroda; svām — Mne; avaṣṭabhya — vstupuje; visṛjāmi — tvorím; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; bhūta-grāmam — celé vesmírne stvorenie; imam — tieto; kṛtsnam — všetku; avaśam — automaticky; prakṛteḥ — sila prírody; vaśāt — podliehajú.

Překlad

Znovu a znovu tvorím túto hmotnú prírodu, ktorá Mi podlieha a ktorú na konci zničím.

Význam

Ako sme už niekoľkokrát vysvetlili, hmotný svet je prejavom nižšej energie Najvyššej Božskej Osobnosti. Na počiatku stvorenia je hmotná energia stvorená ako mahat-tattva, do ktorej vstúpi Najvyšší Pán ako prvá Puruṣa-inkarnácia vo Svojom vtelení Mahā-Viṣṇua. Leží v Oceáne príčin a vydychuje nesčíselné množstvo vesmírov. Tak sú stvorené všetky vesmíry a On do každého z nich vstúpi ako Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Vo Svojej ďalšej podobe, ako Kṣīrodakaśāyi Viṣṇu, potom vstúpi do všetkého, dokonca aj do nepatrného atómu.

Živé bytosti sú rozptýlené do hmotnej prírody a zaujmú rôzne postavenia podľa výsledkov minulých činov. Takto začínajú činnosti hmotného sveta. Rôzne živočíšne druhy sú stvorené súčasne s vesmírom a začínajú od samého začiatku stvorenia konať. O nejakom vývoji sa nedá hovoriť. Všetky živé tvory — ľudia, cicavci, vtáci, ryby atď. — sú stvorené súčasne s vesmírom, pretože všetky túžby, ktoré mali v minulom stvorení, sa opäť prejavia. Slovom avaśam sa naznačuje, že tento vývoj nezávisí od živých bytostí. Stav bytia z ich minulého života, z predchádzajúceho stvorenia, sa znovu prejaví, a to jedine vďaka vôli Najvyššieho Pána. To je nepochopiteľná energia Najvyššej Božskej Osobnosti. Po stvorení rôznych živočíšnych druhov s nimi viac nemá spojenie. Hmotný svet umožňuje živým bytostiam splniť ich najrozličnejšie želania, no s tým nemá Śrī Kṛṣṇa nič spoločného.