Skip to main content

ТЕКСТ 43

Bg 1.43

Текст

Tekst

утсанна-кула-дхарм
манушй джанрдана
нараке нийата всо
бхаватӣтй ануурума
utsanna-kula-dharmāṇāṁ
manuṣyāṇāṁ janārdana
narake niyataṁ vāso
bhavatīty anuśuśruma

Пословный перевод

Synoniemen

утсанна — разрушены; кула-дхармм — тех, чьи семейные традиции; манушйм — людей; джанрдана — о Кришна; нараке — в аду; нийатам — вечно; вса — пребывание; бхавати — происходит; ити — так; ануурума — слышал (от наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей).

utsanna — verloren gegaan; kula-dharmāṇām — van hen die de familietradities hebben; manuṣyāṇām — van zulke mensen; janārdana — o Kṛṣṇa; narake — in de hel; niyatam — altijd; vāsaḥ — verblijf; bhavati — het wordt zo; iti — zo; anuśuśruma — ik heb het via de opeenvolging van discipelen gehoord.

Перевод

Vertaling

О Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду.

O Kṛṣṇa, instandhouder van de mensheid, via de opeenvolging van discipelen heb ik gehoord dat degenen van wie de familietradities vernietigd zijn, voor altijd in de hel verblijven.

Комментарий

Betekenisverklaring

Доводы Арджуны основаны не на его личном опыте, а на словах, услышанных от авторитетных учителей. Только так можно обрести истинное знание. Смысл этого знания открывается лишь тому, кто обращается за помощью к человеку, который уже постиг его. В обществе варнашрамы существует традиция, по которой перед смертью человек должен покаяться и искупить свои грехи. Тот, кто много грешил, обязательно должен наложить на себя покаяние, которое на санскрите называетсяпрйачитта. Иначе он неминуемо попадет на планеты ада, где будет страдать за свои прегрешения.

Arjuna baseert zijn argument niet op zijn eigen ervaring, maar op wat hij van gezaghebbende personen gehoord heeft. Dat is de manier om werkelijke kennis te ontvangen. Men kan niet tot ware kennis komen zonder geholpen te worden door de juiste persoon die al verankerd is in die kennis. Binnen de varṇāśrama-dharma-samenleving bestaat er een systeem waarbij men, voordat men sterft, een proces van boetedoening moet ondergaan voor alle begane zondige activiteiten. Wie zich altijd bezighoudt met zondige activiteiten, moet gebruik maken van dit proces van boetedoening, dat prāyaścitta genoemd wordt. Doet men dat niet, dan zal men zeker naar de helse planeten worden overgebracht om daar als gevolg van zondige activiteiten een reeks van ellendige levens te leiden.