Skip to main content

VERSO 19

TEXT 19

Texto

Verš

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṁ
hṛdayāni vyadārayat
nabhaś ca pṛthivīṁ caiva
tumulo ’bhyanunādayan
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṁ
hṛdayāni vyadārayat
nabhaś ca pṛthivīṁ caiva
tumulo ’bhyanunādayan

Sinônimos

Synonyma

saḥ — essa; ghoṣaḥ — vibração; dhārtarāṣṭrāṇām — dos filhos de Dhṛtarāṣṭra; hṛdayāni — corações; vyadārayat — despedaçou; nabhaḥ — no céu; ca — também; pṛthivīm — na superfície da Terra; ca — também; eva — decerto; tumulaḥ — estrondosa; abhyanunādayan — ressoando.

saḥ — ta; ghoṣaḥ — vibrace; dhārtarāṣṭrāṇām — Dhṛtarāṣṭrových synů; hṛdayāni — srdce; vyadārayat — otřásala; nabhaḥ — nebe; ca — také; pṛthivīm — zemský povrch; ca — rovněž; eva — zajisté; tumulaḥ — ohlušující; abhyanunādayan — znějící.

Tradução

Překlad

O som proveniente destes diferentes búzios tornou-se estrondoso. Vibrando no céu e na terra, abalou os corações dos filhos de Dhṛtarāṣṭra.

Troubení těchto lastur bylo ohlušující. Znělo nebem i zemí a otřásalo srdci Dhṛtarāṣṭrových synů.

Comentário

Význam

Quando Bhīṣma e os outros do lado de Duryodhana sopraram seus respectivos búzios, não houve nenhum abalo nos corações dos Pāṇḍavas. Tais ocorrências não são mencionadas, mas neste verso específico relata-se que os corações dos filhos de Dhṛtarāṣṭra inquietaram-se com os sons vibrados pelo grupo dos Pāṇḍavas. Isto se deve aos Pāṇḍavas e à sua confiança no Senhor Kṛṣṇa. Aquele que se abriga no Senhor Supremo nada tem a temer, mesmo em face à maior calamidade.

Když na své lastury zatroubili Bhīṣma a ostatní na Duryodhanově straně, srdce Pāṇḍuovců se nezachvěla. O tom není nikde ani zmínky; zato v tomto verši je řečeno, že troubení Pāṇḍuovců otřásalo srdci Dhṛtarāṣṭrových synů. To způsobila velikost Pāṇḍuovců a jejich naprostá důvěra v Pána Kṛṣṇu. Ten, kdo vyhledá útočiště u Nejvyššího Pána, se nemá čeho obávat ani uprostřed té největší pohromy.