Skip to main content

TEXT 16

VERŠ 16

Tekstas

Verš

aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake ’śucau
aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake ’śucau

Synonyms

Synonyma

aneka — daugybės; citta — rūpesčių; vibhrāntāḥ — sugluminti; moha — iliuzijų; jāla — tinklais; samāvṛtāḥ — apsupti; prasaktāḥ — prisirišę; kāma- bhogeṣu — prie juslinių malonumų; patanti — jie slysta žemyn; narake — į pragarą; aśucau — nešvarūs.

aneka — nespočetnými; citta — starosťami; vibhrāntāḥ — zmätení; moha — ilúziou ; jāla — do siete; samāvṛtāḥ — obklopení; prasaktāḥ — pripútaní; kāma-bhogeṣu — zmyslovým pôžitkom; patanti — padajú; narake — do pekla; aśucau — nečistí.

Translation

Překlad

Įvairiausių rūpesčių kamuojami, įsipainioję iliuzijų tinkle, jie pernelyg prisiriša prie juslinių malonumų ir garma į pragarą.

Zmätení mnohými starosťami a zapletení do siete ilúzií, sú takí ľudia priveľmi pútaní k zmyslovému pôžitku a klesajú do pekla.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Demoniško žmogaus noras kaupti pinigus neturi ribų. Kaupimui nėra galo. Demonas temąsto apie sukauptus turtus ir kuria planus, kaip dar labiau juos padidinti. Dėl turtų jis nedvejodamas nusideda ir norėdamas paragauti uždrausto vaisiaus įsivelia į juodosios rinkos machinacijas. Jis dievina jam priklausantį turtą: žemę, šeimą, namus, banko sąskaitą, ir visą laiką kuria planus, kaip dar daugiau jo susikrauti. Demonas pasitiki savo jėgomis. Jis nežino, kad sukauptieji turtai – tai dorų jo praeities darbų išdava. Dabar jam suteikta galimybė juos kaupti, tačiau jis nesuvokia, kad taip lemia praeitis. Jis mano, kad visi jo turtai – tik jo paties pastangų rezultatas. Demoniški žmonės tiki savo darbų galia, o ne karmos dėsniu. Pagal karmos dėsnį, žmogaus gimimą kilmingoje šeimoje, turtus, puikų išsilavinimą ar grožį nulemia doringi ankstesnio gyvenimo darbai. Tačiau demonas mano, kad visi tie dalykai yra atsitiktiniai, kad jie – tik jo asmeninių sugebėjimų rezultatas. Jis nejunta tvarkdario rankos, kuri lemia žmonių padermės įvairovę, grožį ir išprusimą. Bet kuris, išdrįsęs varžytis su demonu, tampa jo priešu. Demoniškų žmonių yra daug, ir visi jie – vienas kitam priešiški. Priešiškumo praraja nuolat gilėja. Iš pradžių priešiškumas atsiranda tarp pavienių asmenų, po to persimeta į šeimas, į visuomenę ir galų gale užvaldo tautas. Todėl pasaulyje nesibaigia rietenos, karai ir nesantaika.

Túžba démonského človeka po peniazoch nepozná konca. Myslí len na množstvo svojho bohatstva a robí plány ako získať viac a viac. Nezdráha sa použiť tie najhriešnejšie prostriedky, len aby uskutočnil svoje ciele a obchoduje hoci aj načierno, len aby ukojil svoje zmyslové žiadosti. Je zaľúbený do majetku, ktorý vlastní, ako je napr. pozemok, rodina, dom, bankové konto, a neustále premýšľa, ako by ho zväčšil. Aj keď sa mu podarilo tieto veci nahonobiť, nevie, že to bolo možné len vďaka jeho minulým dobrým skutkom. Je presvedčený, že bohatstvo, ktoré získal, je výsledkom jeho vlastného úsilia. Démonský človek verí v moc svojej vlastnej práce, a nie v zákon karmy. Zákon karmy hovorí, že dobré skutky z predchádzajúceho života rozhodnú o tom, či sa človek narodí v dobrej rodine, či bude bohatý, či sa mu dostane riadneho vzdelania, alebo bude krásny a podobne. Človek s démonskými vlastnosťami si myslí, že všetky tieto veci sa dejú náhodou, alebo sú závislé od jeho schopností. Nevedia, že za rozdielmi v kráse a učenosti rôznych ľudí jestvuje určitý zákon. Každý, kto začne súťažiť s démonskou osobou, sa stane jej nepriateľom. Existuje veľa démonských ľudí a všetci sa k sebe chovajú nepriateľsky. Táto nevraživosť sa vzmáha zo dňa na deň — medzi ľuďmi, rodinami, spoločnosťami, ba aj medzi národmi. Preto sú na celom svete veľké nezhody, vojny a nepriateľstvo.

Visi demonai mano, kad galima gyventi kitų sąskaita. Dažniausia tokios demoniškos asmenybės laiko save Aukščiausiuoju Dievu. Demonai moko savo pasekėjus: „Kam ieškoti kito Dievo? Jūs patys esate Dievas. Darykite kas patinka. Netikėkite Dievu. Velniop Dievą. Dievas miręs.“ Tokios demonų skelbiamos tiesos.

Každý démonský človek si myslí, že môže žiť na úkor druhého. Démon sa obyčajne považuje za „Najvyššieho Boha“ a démonskí kazatelia hovoria svojím stúpencom: „Prečo všade hľadáte Boha? Každý z vás je Boh! Môžete si robiť, čo sa vám zachce. Neverte v Boha! Preč s Bohom! Boh je mŕtvy!“ Takto kážu démoni.

Nors demonas mato, kad kiti yra tiek pat įtakingi ar turtingi, arba net šiuo požiūriu jį pranokstą, vis dėlto jis įsitikinęs, kad nėra už jį įtakingesnio ir turtingesnio. Jis netiki, kad atliekant yajñas, t.y. atnašaujant aukas, galima patekti į aukštesnę planetų sistemą. Demonai tikisi sukurti savąjį yajños procesą ir sukonstruoti mechanizmą, kuris leis pasiekti bet kurią aukštesnę planetą. Geriausias tokio demono pavyzdys – Rāvaṇa. Jis pasiūlė žmonėms planą: pastatyti laiptus, kuriais kiekvienas galėtų patekti į dangaus planetas, neatlikdamas jokių Vedose nurodomų aukų. Lygiai taip ir mūsų laikais demonai visaip stengiasi pasiekti aukštesnes planetų sistemas, pasinaudodami mechaniniais įtaisais. Tokie yra paklydimų pavyzdžiai. O viskas baigiasi tuo, kad patys to nesuprasdami, jie garma į pragarą. Šiame posme labai didelė reikšmė tenka sanskrito žodžiui moha-jāla. Jāla – tai tinklas. Tarsi į tinklą įkliuvusios žuvys, demonai negali ištrūkti iš savo iliuzijų.

Aj keď démonský človek vidí, že ostatní sú rovnako bohatí ako on a že majú rovnaký alebo dokonca vyšší vplyv než on, aj naďalej si myslí, že je najbohatší a najvplyvnejší. Čo sa týka povýšenia na vyššie hviezdne sústavy, neverí na vykonávanie obetí. Démoni si myslia, že môžu vytvoriť vlastné obetné metódy a zostrojiť taký stroj, s pomocou ktorého sa budú môcť dostať na vyššie planéty. Najlepším príkladom takého démona bol Rāvaṇa, ktorý navrhol ľuďom, aby postavili schody, po ktorých sa budú môcť všetci dostať do neba, a to aj bez vykonávania obetí predpísaných vo Vedach. Aj v súčasnosti sa démoni snažia dostať na vyššie planetárne sústavy pomocou rôznych mechanických prístrojov. Výsledkom je, že aj napriek ich poznaniu klesajú do pekla. V tomto verši sú veľmi dôležité sanskṛtské slová moha-jāla. Jāla znamená sieť. Tak ako ryby, ktoré uviazli v sieti, nemajú ani démoni šancu vyviaznuť so zdravou kožou.