Skip to main content

Bg. 16.16

Verš

aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake ’śucau

Synonyma

aneka — mnohými; citta — starostmi; vibhrāntāḥ — zmateni; moha — klamů; jāla — sítí; samāvṛtāḥ — obklopeni; prasaktāḥ — poutáni; kāma-bhogeṣu — ke smyslovému požitku; patanti — padají; narake — do pekla; aśucau — nečistí.

Překlad

Když jsou takto zmateni různými starostmi a spoutáni sítí iluzí, příliš ulpí na smyslovém požitku a klesají do pekla.

Význam

Touha démona po penězích je bezmezná. Myslí jen na to, kolik má nyní, a plánuje, jak toto bohatství dále investovat. Neváhá kvůli tomu páchat jakékoliv hříchy, a aby dosáhl svého nezákonného uspokojení, provozuje černý obchod. Je zamilován do vlastnictví, které již má — do půdy, rodiny, domu a bankovního konta — a neustále plánuje, jak by vše ještě vylepšil. Věří ve vlastní sílu a neví, že za vše, co získává, vděčí svým minulým dobrým skutkům. Dostává příležitost takové věci hromadit, ale vůbec nezná příčiny z minulosti. Myslí si, že všechen svůj majetek získal vlastním úsilím. Démonská osoba věří v sílu vlastní práce, ne v zákon karmy. Ten praví, že příčinou toho, že se člověk rodí ve vznešené rodině, získá bohatství, dobré vzdělání nebo je krásný, jsou dobré skutky v minulosti. Démon si myslí, že toto vše je dílem náhody a výsledkem jeho osobních schopností. To, že za všemi druhy lidí, krásy a vzdělání je určitý řád, si neuvědomí. Každého, kdo s ním začne soupeřit, okamžitě považuje za svého nepřítele. Démonských lidí je mnoho a každý je nepřítelem ostatních. Toto nepřátelství se neustále prohlubuje — mezi osobami, poté mezi různými společnostmi a nakonec mezi národy. Proto jsou na celém světě neustále sváry, války a nepřátelství.

Každý démon si myslí, že může žít na úkor všech ostatních. Obvykle považuje sám sebe za Nejvyššího Pána. Démonští kazatelé říkají svým stoupencům: “Proč hledáte Boha někde jinde? Všichni jste Bůh! Můžete si dělat, co chcete. Nevěřte v Boha. Pryč s Bohem! Bůh je mrtev.” Tak vypadá démonské kázání.

I když démon vidí, že druzí jsou stejně bohatí a mocní — nebo někteří dokonce ještě víc — myslí si, že nikdo není bohatší a vlivnější než on. Co se týče dosažení vyšších planetárních soustav, nevěří v konání obětí, které jsou k tomu určeny. Myslí si, že si vytvoří vlastní proces yajñi a nějaký stroj, s jehož pomocí se bude moci dostat na kteroukoliv planetu ve vyšším planetárním systému. Nejlepším příkladem takového démona byl Rāvaṇa — předložil lidem plán, že vytvoří schodiště, po kterém se bude moci každý dostat na nebeské planety, aniž by musel konat oběti stanovené ve Vedách. Také v současné době se podobní démonští lidé usilovně snaží dosáhnout vyšších planetárních soustav mechanickými prostředky. To jsou příklady zmatenosti. Výsledkem je, že démoni spějí do pekla, aniž by o tom věděli. Velice důležité je sanskrtské slovo moha-jāla. Jāla znamená síť — jsou jako ryby chycené v síti, ze které se nemohou nijak dostat.