Skip to main content

Bg. 12.10

Tekstas

abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyms

abhyāse — praktikuoti; api — net jei; asamarthaḥ — nepajėgus; asi — tu esi; mat-karma — darbui dėl Manęs; paramaḥ — pasiaukojęs; bhava — būk; mat- artham — dėl Manęs; api — net; karmāṇi — darbą; kurvan — atlikdamas; siddhim — tobulumą; avāpsyasi — tu pasieksi.

Translation

Jei negali laikytis bhakti-yogos regulų, tai bent pasistenk dirbti Mano labui, nes Man dirbdamas pasieksi tobulumą.

Purport

KOMENTARAS: Net ir nesugebantis laikytis reguliuojamųjų bhakti-yogos principų, dvasiniam mokytojui vadovaujant, vis dėlto gali pasiekti tobulumą, jei darbuojasi Aukščiausiajam Viešpačiui. Kaip dirbti tokį darbą, jau buvo aiškinta vienuolikto skyriaus penkiasdešimt penktame posme. Reikia remti Kṛṣṇos sąmonės propagavimą. Kṛṣṇos sąmonę propaguoja daug bhaktų, ir jiems reikalinga pagalba. Taigi kas nesugeba tiesiogiai laikytis reguliuojamų bhakti-yogos principų, tas gali prisidėti šiame darbe. Bet kokiam sumanymui įgyvendinti reikalinga žemė, pinigai, organizacija ir darbas. Norint organizuoti komercinę veiklą, reikalinga patalpa, vartojamasis kapitalas, darbo jėga ir tam tikras organizacinis darbas, kad ta veikla plėstųsi. To paties reikia ir tarnaujant Kṛṣṇai. Vienintelis skirtumas tas, kad materialiame gyvenime žmogus dirba dėl juslinio pasitenkinimo. Tačiau tas pats darbas gali būti atliktas Kṛṣṇai patenkinti – o tai jau dvasinė veikla. Kas turi pakankamai lėšų, tas gali prisidėti statant įstaigą ar šventyklą, skirtą propaguoti Kṛṣṇos sąmonę. Arba galima padėti leisti knygas. Veiklos laukas labai platus, ir reikia būti suinteresuotam tokia veikla. Jei žmogus nepajėgia aukoti savo veiklos rezultatų, gali aukoti dalį savo pajamų Kṛṣṇos sąmonės propagavimui. Tokia savanoriška tarnystė Kṛṣṇos sąmonės reikalui padės pasiekti aukščiausią meilės Dievui būvį, o tai – tobulumas.