Skip to main content

제17절

17. VERS

원문

Szöveg

딷-붇다야스 딷-아뜨마나스 tad-buddhayas tad-ātmānas
딴-니쉬타스 땃-빠라야나하 tan-niṣṭhās tat-parāyaṇāḥ
갓찬땨뿌나라브릿띰 gacchanty apunar-āvṛttiṁ
갸나-니르두따-깔마샤하 jñāna-nirdhūta-kalmaṣāḥ
tad-buddhayas tad-ātmānas
tan-niṣṭhās tat-parāyaṇāḥ
gacchanty apunar-āvṛttiṁ
jñāna-nirdhūta-kalmaṣāḥ

동의어

Szó szerinti jelentés

땃-붇다야하: 자신의 지성을 항상 절대자에 두는 사람들, 땃-아뜨마나하: 마음을 항상 절대자에게 두는 사람들, 땃-니쉬타하: 믿음을 오직 절대자에게 두는 사람들, 땃-빠라야나하: 완전히 절대자에게 은신하는, 갓찬띠: 가다, 아뿌나-아브릿띰: 해방을 향해, 갸나: 지식으로, 니르두따: 씻은, 깔마샤하: 걱정들.

tat-buddhayaḥ – akiknek értelme mindig a Legfelsőbbe merül; tat-ātmānaḥ – akiknek elméje mindig a Legfelsőbbe merül; tat-niṣṭhāḥ – akik egyedül a Legfelsőbben hisznek; tat-parāyaṇāḥ – akik teljes menedékre leltek Nála; gacchanti – mennek; apunaḥ-āvṛttim – felszabaduláshoz; jñāna – tudás által; nirdhūta – a megtisztultak; kalmaṣāḥ – kétségektől.

번역

Fordítás

자기의 지성과 마음, 믿음, 그리고 안식을 모두 절대자에게 두면 완전한 지식을 통해 걱정을 말끔히 씻게 되어 해방의 길로 곧장 나아가느니라.

Ha az ember értelme, elméje és hite szilárdan a Legfelsőbben gyökerezik, s menedéket is Benne talált, akkor tökéletes tudása által teljesen megtisztul kétségeitől, és feltartóztathatatlanul halad a felszabadulás útján.

주석

Magyarázat

최상의 초월적 진리는 주 끄리쉬나이다. 바가바드 기따 전체가 끄리쉬나가 최고인격신이라는 선언에 중심을 두고 있다. 이것이 모든 베다 경전의 결론이다. 빠라-땃뜨바(Para-tattva)란 지고한 주를 의미하고, 이는 브라흐만, 빠람아뜨마, 그리고 바가반이라는 것을 아는 자들이 이해할 수 있다. 바가반, 즉 최고인격신이 절대적인 것의 최종 결론이다. 그 이상은 없다. 주께서 “맛따하 빠라따람 난얏 낀찟 아스띠 다난자야(mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañ-jaya)”라고 말씀하신다. 끄리쉬나는 당신이 비인성적 브라흐만이라고도 인정하신다. “브라흐마노 히 쁘라띠쉬타함(brahmaṇo hi pratiṣṭhāham)”. 따라서 모든 면에서 끄리쉬나가 지고한 주이다. 마음, 지성, 믿음, 그리고 안식을 항상 끄리쉬나에 두는 자, 다른 말로 완벽한 끄리쉬나 의식인 사람은 의심의 여지없이 모든 걱정을 말끔히 씻게 되고, 초월성에 관한 모든, 완벽한 지식을 얻게 된다. 끄리쉬나 의식의 사람은 끄리쉬나의 이원성(동시에 존재하는 정체성과 개별성)을 완전히 이해할 수 있고, 이러한 초월적 지식을 갖춘 자는 해방의 길에서 꾸준한 진보를 이룰 수 있다.

A Legfelsőbb Transzcendentális Igazság az Úr Kṛṣṇa. Az egész Bhagavad-gītā középpontjában az a kijelentés áll, miszerint Kṛṣṇa az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ezt tanítja a védikus irodalom valamennyi könyve. A para-tattva a Legfelsőbb Valóságot jelenti, akit a Legfelsőbb ismerői mint Brahmant, mint Paramātmāt és mint Bhagavānt értenek meg. Bhagavān, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyisége az Abszolút végső aspektusa. Nincsen semmi, ami Nála magasabb rendű lenne. Az Úr azt mondja: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya. A személytelen Brahmant is Kṛṣṇa tartja fenn: brahmaṇo hi pratiṣṭhāham. A Legfelsőbb Valóság tehát minden szempontból Kṛṣṇa. Akinek elméje, értelme és hite állandóan Kṛṣṇába merül, aki egyedül Nála keresett oltalmat – más szóval aki teljesen Kṛṣṇa-tudatú –, az már bizonyosan megszabadult valamennyi kétségétől, s a transzcendenssel kapcsolatban mindenről tökéletes tudással rendelkezik. A Kṛṣṇa-tudatú ember teljes mértékben képes megérteni, hogy Kṛṣṇában kettősség (egyidejű azonosság és egyediség) van, s e transzcendentális tudással felfegyverkezve rendületlenül haladhat előre a felszabadulás útján.