Skip to main content

Bg. 5.17

Verš

tad-buddhayas tad-ātmānas
tan-niṣṭhās tat-parāyaṇāḥ
gacchanty apunar-āvṛttiṁ
jñāna-nirdhūta-kalmaṣāḥ

Synonyma

tat-buddhayaḥ — tí, ktorých inteligencia je spätá s Najvyšším; tat-ātmānaḥ — tí, ktorých myseľ je spätá s Najvyšším; tat-niṣṭhāḥ — tí, ktorých viera patrí len Najvyššiemu; tat-parāyaṇāḥ — tí, čo majú najvyššie útočisko u Najvyššieho; gacchanti — idú; apunaḥ-āvṛttim — k vyslobodeniu; jñāna — poznanie; nirdhūta — očisťuje; kalmaṣāḥ — pochybnosti.

Překlad

Tí, ktorých myseľ, viera a inteligencia sú uprené na Najvyššieho a ktorí hľadajú u Neho útočisko, sa dokonalým poznaním celkom očistia od všetkých pochybností, a takto kráčajú cestou oslobodenia.

Význam

Najvyššia Transcendentálna Pravda je Śrī Kṛṣṇa. Celá Bhagavad-gītā smeruje k tomu, aby potvrdila, že Śrī Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť. Tento záver nájdeme vo všetkých vedskych knihách. Slovo para-tattva znamená Najvyššiu skutočnosť, ktorú znalci Najvyššieho nazývajú Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Bhagavān alebo Najvyššia Božská Osobnosť je najvyšším aspektom Absolútnej Pravdy. Nič Ho neprevyšuje. Kṛṣṇa hovorí: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (Bhagavad-gītā 7.7). Takisto neosobný Brahman je podriadený Kṛṣṇovi, ako je potvrdené v Bhagavad-gīte (14.27): brahmaṇo hi pratiṣṭhāham. Preto je Kṛṣṇa v každom ohľade najvyššou skutočnosťou. Ten, ktorého myseľ, viera, inteligencia a útočisko sú vždy pri Kṛṣṇovi, inými slovami ten, kto si je plne vedomý Kṛṣṇu, je zaiste očistený od všetkých pochybností a má dokonalé vedomosti o všetkom, čo sa týka transcendencie. Taký Kṛṣṇu si vedomý človek vie, že je totožný s Kṛṣṇom, a zároveň sa od Neho odlišuje. S takýmto transcendentálnym poznaním môže robiť pokroky na ceste k oslobodeniu.