Skip to main content

Word for Word Index

māyika kari’ māni
consideran hecha de energía externa, māyāCC Madhya-līlā 25.35
māyika vibhūti
opulencia material — CC Madhya-līlā 21.55
māyika
materiales — CC Ādi-līlā 5.53

Filter by hierarchy