Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.23.32

Texto

tasya patnī-sahasrāṇāṁ
daśānāṁ sumahā-yaśāḥ
daśa-lakṣa-sahasrāṇi
putrāṇāṁ tāsv ajījanat

Synonyms

tasya — de Śaśabindu; patnī — esposas; sahasrāṇām — de miles; daśānām — diez; su-mahā-yaśāḥ — muy famoso; daśa — diez; lakṣa — lākhs (un lākh equivale a cien mil); sahasrāṇi — miles; putrāṇām — de hijos; tāsu — en ellas; ajījanat — engendró.

Translation

El famoso Śaśabindu tenía diez mil esposas, en cada una de las cuales engendró un lākh de hijos. Por lo tanto, sus hijos sumaban un total de diez mil lākhs.