Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.32

Texto

yasyām utpādayām āsa
viśravā dhanadaṁ sutam
prādāya vidyāṁ paramām
ṛṣir yogeśvaraḥ pituḥ

Synonyms

yasyām — en quien (en Ilavilā); utpādayām āsa — engendró; viśravāḥ — Viśravā; dhana-dam — a Kuvera, el que da el dinero; sutam — a un hijo; prādāya — después de recibir; vidyām — conocimiento absoluto; paramām — supremo; ṛṣiḥ — la gran persona santa; yoga-īśvaraḥ — maestro del yoga místico; pituḥ — de su padre.

Translation

El gran santo Viśravā, maestro del yoga místico, después de recibir de su padre conocimiento absoluto, engendró en el vientre de Ilavilā al muy renombrado Kuvera, el que da el dinero.