Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.42

Texto

ātmāṁśa-bhūtāṁ tāṁ māyāṁ
bhavānīṁ bhagavān bhavaḥ
sammatām ṛṣi-mukhyānāṁ
prītyācaṣṭātha bhārata

Synonyms

ātma-aṁśa-bhūtām — una potencia del Alma Suprema; tām — a ella; māyām — a la energía ilusoria; bhavānīm — que es la esposa del Señor Śiva; bhagavān — el poderoso; bhavaḥ — el Señor Śiva; sammatām — aceptada; ṛṣi-mukhyānām — por los grandes sabios; prītyā — lleno de júbilo; ācaṣṭa — se dirigió; atha — entonces; bhārata — ¡oh, Mahārāja Parīkṣit, descendiente de Bharata!

Translation

¡Oh, descendiente de Bharata Mahārāja!, el Señor Śiva, lleno de júbilo, se dirigió entonces a su esposa, Bhavānī, a quien todas las autoridades consideran la potencia del Señor Viṣṇu.