Skip to main content

CC Madhya-līlā 9.185

Texto

prabhu bhikṣā kaila dinera tṛtīya-prahare
nirviṇṇa sei vipra upavāsa kare

Palabra por palabra

prabhu—el Señor Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā kaila—almorzó; dinera—del día; tṛtīya-prahare—cerca de las tres de la tarde; nirviṇṇa—muy triste; sei—ese; viprabrāhmaṇa; upavāsa kare—ayunó.

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu almorzó cerca de las tres de la tarde, pero el brāhmaṇa, sintiéndose muy triste, ayunó.