Skip to main content

CC Madhya-līlā 16.6

Texto

tāṅhā vinā ei rājya more nāhi bhāya
gosāñi rākhite karaha nānā upāya

Palabra por palabra

tāṅhā vinā—sin Él; ei rājya—este reino; more—para mí; nāhi bhāya—no es muy agradable; gosāñi—Śrī Caitanya Mahāprabhu; rākhite—para retener; karaha—haced; nānā upāya—diversas estratagemas.

Traducción

«Sin Śrī Caitanya Mahāprabhu, este reino no tiene para mí ningún atractivo. Por favor, pensad algún plan para que el Señor Se quede aquí.»