Skip to main content

CC Antya-līlā 6.259

Texto

cāri-śata mudrā, dui bhṛtya, eka brāhmaṇa
śivānandera ṭhāñi pāṭhāila tata-kṣaṇa

Palabra por palabra

cāri-śata mudrā—cuatrocientas monedas; dui bhṛtya—dos criados; eka brāhmaṇa—un brāhmaṇaśivānandera ṭhāñi—a Śivānanda Sena; pāṭhāila—envió; tata-kṣaṇa—inmediatamente.

Traducción

Inmediatamente, el padre de Raghunātha dāsa envió a Śivānanda Sena cuatrocientas monedas, dos criados y un brāhmaṇa.