Skip to main content

CC Antya-līlā 5.158

Texto

sei kavi sarva tyaji’ rahilā nīlācale
gaura-bhakta-gaṇera kṛpā ke kahite pāre?

Synonyms

sei kavi — ese poeta; sarva tyaji’ — abandonando toda actividad insensata; rahilā — se quedó; nīlācale — en Jagannātha Purī; gaura-bhakta-gaṇera — de los devotos del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā — la misericordia; ke — quién; kahite pāre — puede explicar.

Translation

Por la misericordia de los devotos del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu, el poeta de Bengala abandonó todas las demás actividades y se quedó con ellos en Jagannātha Purī. ¿Quién puede explicar la misericordia de los devotos de Śrī Caitanya Mahāprabhu?