Skip to main content

CC Antya-līlā 20.29

Texto

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

Palabra por palabra

na — no; dhanam — riquezas; na — no; janam — seguidores; na — no; sundarīm — una mujer muy hermosa; kavitām — actividades fruitivas descritas en lenguaje florido; — o; jagat-īśa — ¡oh, Señor del universo!; kāmaye — Yo deseo; mama — Mío; janmani — en nacimiento; janmani — tras nacimiento; īśvare — a la Suprema Personalidad de Dios; bhavatāt — que haya; bhaktiḥ — servicio devocional; ahaitukī — sin motivaciones; tvayi — a Ti.

Traducción

«“¡Oh, Señor del universo!, no deseo riquezas materiales, ni seguidores materialistas, ni una esposa hermosa, ni las actividades fruitivas descritas en florido lenguaje. Todo lo que quiero es Tu servicio devocional sin motivaciones vida tras vida.”