Skip to main content

Text 18

Text 18

Texto

Verš

kṛṣṇere nācāya premā, bhaktere nācāya
āpane nācaye, — tine nāce eka-ṭhāñi
kṛṣṇere nācāya premā, bhaktere nācāya
āpane nācaye, — tine nāce eka-ṭhāñi

Palabra por palabra

Synonyma

kṛṣṇere — a Kṛṣṇa; nācāya — hace danzar; premā — el amor por Kṛṣṇa; bhaktere — al devoto; nācāya — hace danzar; āpane — personalmente; nācaye — danza; tine — los tres; nāce — danzan; eka-ṭhāñi — en un lugar.

kṛṣṇere — Kṛṣṇu; nācāya — roztančí; premā — láska ke Kṛṣṇovi; bhaktere — oddaného; nācāya — roztančí; āpane — osobně; nācaye — tančí; tine — všichni tři; nāce — tančí; eka-ṭhāñi — na jednom místě.

Traducción

Překlad

El amor extático por Kṛṣṇa hace danzar a Kṛṣṇa y a Sus devotos, y él mismo se une a la danza. De ese modo, los tres danzan juntos en un mismo lugar.

Extatická láska ke Kṛṣṇovi roztančí jak Kṛṣṇu, tak i Jeho oddané, a sama také tančí. Všichni tři tak tančí na jednom místě.