Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.18

Verš

kṛṣṇere nācāya premā, bhaktere nācāya
āpane nācaye, — tine nāce eka-ṭhāñi

Synonyma

kṛṣṇere — Kṛṣṇu; nācāya — roztančí; premā — láska ke Kṛṣṇovi; bhaktere — oddaného; nācāya — roztančí; āpane — osobně; nācaye — tančí; tine — všichni tři; nāce — tančí; eka-ṭhāñi — na jednom místě.

Překlad

Extatická láska ke Kṛṣṇovi roztančí jak Kṛṣṇu, tak i Jeho oddané, a sama také tančí. Všichni tři tak tančí na jednom místě.