Skip to main content

CC Antya-līlā 14.40

Texto

rātri haile svarūpa-rāmānande lañā
āpana manera bhāva kahe ughāḍiyā

Palabra por palabra

rātri haile — cuando era de noche; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; rāmānande — a Rāmānanda Rāya; lañā — reuniendo; āpana manera — de Su propia mente; bhāva — los sentimientos extáticos; kahe — habla; ughāḍiyā — revelando.

Traducción

Por la noche, el Señor Caitanya revelaba a Svarūpa Dāmodara y a Rāmānanda Rāya los sentimientos extáticos de Su mente.