Skip to main content

CC Ādi-līlā 2.35

Texto

brahmā balena, tumi ki nā hao nārāyaṇa
tumi nārāyaṇa — śuna tāhāra kāraṇa

Palabra por palabra

brahmā—el Señor Brahmā; balena—dice; tumi—Tú; ki nā hao—¿no eres?; nārāyaṇa—el Señor Nārāyaṇa; tumi—Tú; nārāyaṇa—el Señor Nārāyaṇa; śuna—dígnate escuchar; tāhāra—de eso; kāraṇa—la razón.

Traducción

Brahmā replicó: «¿No eres Tú Nārāyaṇa? Tú eres ciertamente Nārāyaṇa. Dígnate escuchar mientras expongo las pruebas.