Skip to main content

CC Ādi-līlā 2.102

Texto

māyā-śakti, bahiraṅgā, jagat-kāraṇa
tāhāra vaibhava ananta brahmāṇḍera gaṇa

Synonyms

māyā-śakti — la energía ilusoria; bahiḥ-aṅgā — externa; jagat-kāraṇa — la causa del universo; tāhāra — de ésa; vaibhava — manifestaciones; ananta — ilimitadas; brahma-aṇḍera — de universos; gaṇa — grandes cantidades.

Translation

«La energía externa, llamada māyā-śakti, es la causa de innumerables universos con variadas potencias materiales.