Skip to main content

CC Ādi-līlā 17.77

Texto

murārike kahe tumi kṛṣṇa vaśa kailā
śuniyā murāri śloka kahite lāgilā

Palabra por palabra

murārike—a Murāri; kahe—dice; tumi—tú; kṛṣṇa—Śrī Kṛṣṇa; vaśa—satisfecho; kailā—hecho; śuniyā—al oír; murāri—Murāri; śloka—versos; kahite—a hablar; lāgilā—comenzó.

Traducción

Entonces Śrī Caitanya alabó a Murāri Gupta diciendo: «Tú has satisfecho a Śrī Kṛṣṇa». Al oír esto, Murāri Gupta citó un verso del Śrīmad-Bhāgavatam: