Skip to main content

CC Ādi-līlā 15.12

Texto

viśvarūpa śuni’ ghara chāḍi palāilā
sannyāsa kariyā tīrtha karibāre gelā

Synonyms

viśvarūpa — Viśvarūpa; śuni’ — al oír esto; ghara — casa; chāḍi — abandonando; palāilā — se fue; sannyāsa — la orden de renunciación; kariyā — aceptando; tīrtha — los lugares santos; karibāre — para viajar; gelā — se fue.

Translation

Al oír esto, Viśvarūpa abandonó la casa inmediatamente y se fue para aceptar sannyāsa y viajar de un lugar de peregrinación a otro.