Skip to main content

CC Madhya 19.23

Text

sanātana kahe, — nahe āmā haite kāma
āra eka-jana diyā kara samādhāna

Synonyms

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī replied; nahe — not; āmā — me; haite — from; kāma — execution of the duty; āra eka-jana — someone else; diyā — by means of; kara samādhāna — execute the management.

Translation

Sanātana Gosvāmī replied, “You can no longer expect any service from me. Please arrange for someone else to tend to the management.”