Skip to main content

Text 17

Text 17

Text

Verš

śrīmān rāsa-rasārambhī
vaṁśīvaṭa-taṭa-sthitaḥ
karṣan veṇu-svanair gopīr
gopī-nāthaḥ śriye ’stu naḥ
śrīmān rāsa-rasārambhī
vaṁśīvaṭa-taṭa-sthitaḥ
karṣan veṇu-svanair gopīr
gopī-nāthaḥ śriye ’stu naḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-mān — most beautiful; rāsa — of the rāsa dance; rasa — of the mellow; ārambhī — the initiator; vaṁśī-vaṭa — Vaṁśīvaṭa; taṭa — on the shore; sthitaḥ — standing; karṣan — attracting; veṇu — of the flute; svanaiḥ — by the sounds; gopīḥ — the cowherd girls; gopī-nāthaḥ — Śrī Gopīnātha; śriye — benediction; astu — let there be; naḥ — our.

śrī-mān — převelice krásného; rāsa — tance rāsa; rasa — nálady; ārambhī — ten, kdo je původcem; vaṁśī-vaṭa — Vanšívat; taṭa — na břehu; sthitaḥ — stojící; karṣan — přitahující; veṇu — flétny; svanaiḥ — tóny; gopīḥ — pasačky krav; gopī-nāthaḥ — Śrī Gopīnātha; śriye — požehnání; astu — nechť je; naḥ — naše.

Translation

Překlad

Śrī Śrīla Gopīnātha, who originated the transcendental mellow of the rāsa dance, stands on the shore in Vaṁśīvaṭa and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of His celebrated flute. May they all confer upon us their benediction.

Śrī Śrīla Gopīnātha, který je původcem transcendentální nálady tance rāsa, stojí na břehu u Vanšívatu a tóny své slavné flétny poutá pozornost pasaček krav. Nechť nám všichni dají svá požehnání.