Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.17

Verš

śrīmān rāsa-rasārambhī
vaṁśīvaṭa-taṭa-sthitaḥ
karṣan veṇu-svanair gopīr
gopī-nāthaḥ śriye ’stu naḥ

Synonyma

śrī-mān — převelice krásného; rāsa — tance rāsa; rasa — nálady; ārambhī — ten, kdo je původcem; vaṁśī-vaṭa — Vanšívat; taṭa — na břehu; sthitaḥ — stojící; karṣan — přitahující; veṇu — flétny; svanaiḥ — tóny; gopīḥ — pasačky krav; gopī-nāthaḥ — Śrī Gopīnātha; śriye — požehnání; astu — nechť je; naḥ — naše.

Překlad

Śrī Śrīla Gopīnātha, který je původcem transcendentální nálady tance rāsa, stojí na břehu u Vanšívatu a tóny své slavné flétny poutá pozornost pasaček krav. Nechť nám všichni dají svá požehnání.