Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇa-kathā-udayam
to, co vede k transcendentálnímu vyprávění o Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.12

Filter by hierarchy