Skip to main content

Synonyma

acyuta-cetanaḥ
plně si vědom Kṛṣṇy. — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.41
apakṛṣṭa-cetanaḥ
s degradovaným vědomím — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.3
cetanaḥ
ten, jehož vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.41
jeho mysl. — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.6
śabala-cetanaḥ
jehož mysl byla zmatená — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.39
naṣṭa-cetanaḥ
když ztratila vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.3

Filter by hierarchy