Skip to main content

Vyhledávání

Předmluva
Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je vedeno pod dohledem Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Gauḍīya-vaiṣṇavové neboli bengálští vaiṣṇavové jsou většinou následovníci Śrī Caitanyi …
Nektar pokynů 1
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura napsal ve svém výkladu k Upadeśāmṛtě nazvaném Anuvṛtti, že naše ztotožňování se s hmotou vytváří tři …
Nektar pokynů 1
Zmiňujeme-li se o touze mluvit, máme na mysli zbytečné mluvení například neosobních māyāvādských filozofů, lidí zaměstnaných plodonosnými činnostmi (odborně zvaných …
Nektar pokynů 1
na yad vacaś citra-padaṁ harer yaśo jagat-pavitraṁ pragṛṇīta karhicit tad vāyasaṁ tīrtham uśanti mānasā na yatra haṁsā niramanty uśik-kṣayāḥ
Nektar pokynů 1
„Slova, která nepopisují slávu Pána, který jediný může posvětit ovzduší celého vesmíru, považují zbožní lidé za poutní místa pro vrány. …
Nektar pokynů 1
tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo yasmin prati-ślokam abaddhavaty api nāmāny anantasya yaśo ’ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ
Nektar pokynů 1
„Naproti tomu literatura plná popisů transcendentální slávy jména, věhlasu, podob, zábav atd. neomezeného Nejvyššího Pána je odlišným výtvorem plným transcendentálních …
Nektar pokynů 1
Závěr tedy je, že vyvarovat se zbytečného nesmyslného mluvení můžeme pouze když mluvíme o oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Měli …
Nektar pokynů 1
Roztěkaná mysl může být rozrušena dvojím způsobem. První se nazývá avirodha-prīti neboli neusměrněná připoutanost a druhá se nazývá virodha-yukta-krodha, hněv …
Nektar pokynů 1
Žádosti těla mohou být rozděleny do tří skupin - žádosti jazyka, žaludku a genitálií. Je patrno, že tyto tři smysly …
Nektar pokynů 1
śarīra avidyā jāla, jaḍendriya tāhe kāla, jīve phele viṣaya-sāgare tā’ra madhye jihvā ati, lobhamāyā sudurmati, tā’ke jetā kaṭhina saṁsāre
Nektar pokynů 1
kṛṣṇa baḍa dayāmaya, karibāre jihvā jaya, sva-prasāda-anna dila bhāi sei annāmṛta khāo, rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo, preme ḍāka caitanya-nitāi