Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.7.2

Verš

narmadā bhrātṛbhir dattā
purukutsāya yoragaiḥ
tayā rasātalaṁ nīto
bhujagendra-prayuktayā

Synonyma

narmadā — jménem Narmadā; bhrātṛbhiḥ — svými bratry; dattā — byla dána; purukutsāya — Purukutsovi; — ta, která; uragaiḥ — hady (sarpa- gaṇa); tayā — jí; rasātalam — do nižších končin vesmíru; nītaḥ — byl přiveden; bhujaga-indra-prayuktayā — kterou poslal Vāsuki, král hadů.

Překlad

Hadí bratři Narmady dali svou sestru Purukutsovi, a ta ho na pokyn Vāsukiho přivedla do nižších končin vesmíru.

Význam

Nežli začne Śukadeva Gosvāmī popisovat potomky Māndhātova syna Purukutsy, nejprve uvádí, jak se oženil s Narmadou, jež byla vyslána, aby ho přivedla do nižších končin vesmíru.