Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.8

Verš

śeṣaṁ nivedayām āsa
pitre tena ca tad-guruḥ
coditaḥ prokṣaṇāyāha
duṣṭam etad akarmakam

Synonyma

śeṣam — zbytky; nivedayām āsa — dal; pitre — svému otci; tena — jím; ca — také; tat-guruḥ — jejich kněz či duchovní mistr; coditaḥ — požádán; prokṣaṇāya — o očištění; āha — řekl; duṣṭam — poskvrněné; etat — všechno toto maso; akarmakam — nelze je použít k obětování při obřadu śrāddha.

Překlad

Vikukṣi dal zbytky masa králi Ikṣvākuovi, který je předal Vasiṣṭhovi k očištění. Vasiṣṭha však ihned pochopil, že si Vikukṣi již část masa vzal, a proto řekl, že je pro obřad śrāddha nelze použít.

Význam

To, co má být obětováno při yajñi, nemůže nikdo ochutnat dříve, než je to nabídnuto Božstvu. V našich chrámech je toto pravidlo zavedeno. Dokud není jídlo obětováno Božstvu, nelze je z kuchyně jíst. Pokud si někdo něco vezme ještě před obětováním, je celý pokrm poskvrněn a již ho nelze obětovat. Ti, kdo se věnují uctívání Božstev, to musí dobře vědět, aby se při své službě vyvarovali přestupků.