Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.31

Verš

kaṁ dhāsyati kumāro ’yaṁ
stanye rorūyate bhṛśam
māṁ dhātā vatsa mā rodīr
itīndro deśinīm adāt

Synonyma

kam — kým; dhāsyati — bude zásoben mlékem; kumāraḥ — dítě; ayam — toto; stanye — že chce pít mateřské mléko; rorūyate — naříká; bhṛśam — velice; mām dhātā — napij se mě; vatsa — milé dítě; rodīḥ — neplač; iti — tak; indraḥ — král Indra; deśinīm — ukazováček; adāt — dal mu cucat.

Překlad

Novorozeně tolik plakalo, aby dostalo mateřské mléko, že z toho byli všichni brāhmaṇové nešťastní. “Kdo se o ně postará?” ptali se. Tehdy přišel Indra, jehož při této yajñi uctívali, a hned dítě utěšil. “Neplač,” řekl a strčil mu ukazováček do pusy. “Můžeš se napít mě.”