Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.3

Verš

ete kṣetra-prasūtā vai
punas tv āṅgirasāḥ smṛtāḥ
rathītarāṇāṁ pravarāḥ
kṣetropetā dvi-jātayaḥ

Synonyma

ete — synové zplození Aṅgirou; kṣetra-prasūtāḥ — stali se dětmi Rathītary a patřili k jeho rodině (jelikož se narodili z lůna jeho manželky); vai — jistě; punaḥ — znovu; tu — ale; āṅgirasāḥ — dynastie Aṅgiry; smṛtāḥ — byli zváni; rathītarāṇām — ze všech synů Rathītary; pravarāḥ — hlavní; kṣetra-upetāḥ — protože pocházeli z kṣetry (pole); dvi-jātayaḥ — zvaní brāhmaṇové (jelikož byli směsí brāhmaṇy a kṣatriyi).

Překlad

Díky svému zrození z lůna Rathītarovy ženy byli tito synové známí jako příslušníci dynastie Rathītary, ale protože se narodili z Aṅgirova semene, byli zároveň známí jako příslušníci dynastie Aṅgiry. Představovali předvoj všeho Rathītarova potomstva, neboť byli pro svůj původ považováni za brāhmaṇy.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura slovu dvi-jātayaḥ přisuzuje význam “smíšená kasta”, směs brāhmaṇy a kṣatriyi.