Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.2

Verš

rathītarasyāprajasya
bhāryāyāṁ tantave ’rthitaḥ
aṅgirā janayām āsa
brahma-varcasvinaḥ sutān

Synonyma

rathītarasya — Rathītary; aprajasya — který neměl žádné syny; bhāryāyām — s jeho manželkou; tantave — aby rozmnožil rod; arthitaḥ — požádaný; aṅgirāḥ — vznešený mudrc Aṅgirā; janayām āsa — zplodil; brahma- varcasvinaḥ — kteří měli bráhmanské vlastnosti; sutān — syny.

Překlad

Rathītara zůstal bez synů, a proto požádal velkého mudrce Aṅgiru, aby zplodil syny za něho. Na jeho žádost počal Aṅgirā potomky v lůně Rathītarovy ženy. Všichni tito synové přišli na svět obdařeni bráhmanskou silou.

Význam

Ve védských dobách se občas přistupovalo k tomu, že muž se obrátil na jiného, vznešenějšího muže, aby v lůně jeho ženy zplodil lepší potomstvo. Žena se v takovém případě přirovnává k zemědělskému poli. Majitel pole může zaměstnat jiného člověka, aby na poli vypěstoval obilí, ale jelikož úroda pochází z půdy, je považována za majetek toho, komu půda patří. Za určitých okolností bylo dovoleno, aby ženu oplodnil někdo jiný než její manžel, ale synové, kteří se jí narodili, se stali syny jejího manžela a byli nazýváni kṣetra-jāta. Rathītara neměl žádné syny, a proto se uchýlil k této metodě.