Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.19

Verš

so ’śitvādṛtam ānītam
ātithyaṁ sārva-kāmikam
tṛptātmā nṛpatiṁ prāha
bhujyatām iti sādaram

Synonyma

saḥ — on (Durvāsā); aśitvā — poté, co se dosyta najedl; ādṛtam — s velkou úctou; ānītam — přijatý; ātithyam — nabídnuté nejrůznější druhy jídla; sārva-kāmikam — uspokojující různé chutě; tṛpta-ātmā — dokonale spokojený; nṛpatim — králi; prāha — pravil; bhujyatām — ty se také najez, milý králi; iti — takto; sa-ādaram — s velkou úctou.

Překlad

Tímto způsobem král s úctou přijal Durvāsu Muniho, který byl po snědení mnoha chutných pokrmů tak spokojený, že krále láskyplně pobídl, aby se najedl také. Řekl mu: “Prosím, usedni k jídlu.”