Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.23

Verš

yasya kratuṣu gīrvāṇaiḥ
sadasyā ṛtvijo janāḥ
tulya-rūpāś cānimiṣā
vyadṛśyanta suvāsasaḥ

Synonyma

yasya — jehož (Mahārāje Ambarīṣe); kratuṣu — při obětech (které pořádal); gīrvāṇaiḥ — s polobohy; sadasyāḥ — účastníci oběti; ṛtvijaḥ — knězi; janāḥ — a další odborníci; tulya-rūpāḥ — vypadající přesně jako; ca — a; animiṣāḥ — s nemrkajícíma očima, jako polobozi; vyadṛśyanta — bylo viděno; su-vāsasaḥ — oblečeni do drahocenných šatů.

Překlad

Při obětech pořádaných Mahārājem Ambarīṣem byli všichni účastníci shromáždění i kněží (zvláště hotā, udgātā, brahmā a adhvaryu) honosně oblečeni a všichni vypadali jako polobozi. Nadšeně se starali o to, aby byla yajña vykonána správně.