Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.6

Verš

apy abhadraṁ na yuṣmābhir
bhārgavasya viceṣṭitam
vyaktaṁ kenāpi nas tasya
kṛtam āśrama-dūṣaṇam

Synonyma

api — běda; abhadram — něco zlého; naḥ — z nás; yuṣmābhiḥ — námi; bhārgavasya — Cyavany Muniho; viceṣṭitam — došlo k pokusu; vyaktam — nyní je to jasné; kena api — někým; naḥ — z nás; tasya — jeho (Cyavany Muniho); kṛtam — bylo učiněno; āśrama-dūṣaṇam — znečištění āśramu.

Překlad

“Běda, jeden z nás se pokusil udělat něco špatného Cyavanovi Munimu, synovi Bhṛgua! Je zřejmé, že je mezi námi osoba, která poskvrnila jeho āśram.”