Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.4

Verš

te daiva-coditā bālā
jyotiṣī kaṇṭakena vai
avidhyan mugdha-bhāvena
susrāvāsṛk tato bahiḥ

Synonyma

te — ty dvě; daiva-coditā — jako by přinucená prozřetelností; bālā — ta mladá dcera; jyotiṣī — dvě světlušky v mraveništi; kaṇṭakena — trnem; vai — vskutku; avidhyat — probodla; mugdha-bhāvena — jako by si nebyla vědoma; susrāva — vytékala; asṛk — krev; tataḥ — odtamtud; bahiḥ — ven.

Překlad

Jako by vedena prozřetelností, dívka bezděky probodla tyto dvě světlušky trnem. Nato z nich začala vytékat krev.