Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.26

Verš

vṛṣaparvā tam ājñāya
pratyanīka-vivakṣitam
guruṁ prasādayan mūrdhnā
pādayoḥ patitaḥ pathi

Synonyma

vṛṣaparvā — král démonů; tam ājñāya — chápající Śukrācāryův záměr; pratyanīka — nějaké prokletí; vivakṣitam — přejícího si vyslovit; gurum — svého duchovního učitele Śukrācāryu; prasādayat — okamžitě uspokojil; mūrdhnā — hlavou; pādayoḥ — k nohám; patitaḥ — padl; pathi — na cestu.

Překlad

Král Vṛṣaparvā pochopil, že ho Śukrācārya přichází potrestat či proklít. Proto ještě dříve, než Śukrācārya vešel do jeho domu, vyšel ven a padl na cestu, k nohám svého gurua. Tím ho uspokojil a zastavil jeho hněv.