Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.1

Verš

śrī-śuka uvāca
pitropaśikṣito rāmas
tatheti kuru-nandana
saṁvatsaraṁ tīrtha-yātrāṁ
caritvāśramam āvrajat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; pitrā — svým otcem; upaśikṣitaḥ — když dostal tuto radu; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; tathā iti — nechť se tak stane; kuru-nandana — ó synu Kuruovské dynastie, Mahārāji Parīkṣite; saṁvatsaram — celý jeden rok; tīrtha-yātrām — pouť na všechna svatá místa; caritvā — poté, co uskutečnil; āśramam — do svého obydlí; āvrajat — vrátil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý Mahārāji Parīkṣite, synu Kuruovské dynastie, když Pán Paraśurāma dostal od otce tento příkaz, ihned souhlasil a řekl: “Nechť se tak stane.” Po celý jeden rok pak putoval po svatých místech a nato se vrátil do otcova obydlí.